SLOVENSKY

Najbližšie vystúpenie

21. 5. 2016Noc múzeí 2016
Tentoraz v Múzeu Letectva a Dopravy v Košiciach.

Novinky

14. 05. 2016 – Všetkých srdečne pozývame na Noc múzeí, tentokrát do Košíc, do Múzea Letectva a Dopravy…

Pozvánka na Noc múzeí v Košiciach

20. 11. 2014 – Sme veľmi radi, že aj tento rok sa nám podarilo zohnať špeciálneho hosťa, ktorého vyspovedáme počas nášho vystúpenia. Plagát hovorí za všetko, máte sa na čo tešiť!

Pozvánka na VFAT 2014 - Chvojka

10. 11. 2014 – V neděli 23.11. se budeme těšit na vaši podporu na VFAT 2014!

Více informací na www.virtual-airshows.com a našem facebooku

Pozvánka na VFAT 2014

10. 11. 2014 – Srdečne Vás pozývame na Noc Muzeí a Galérií, ktorá sa uskutoční v areáli Vojenského Historického Múzea v Piešťanoch.

Príďte si vychutnať západ slnka a večernú romantiku v prítomnosti vojenských exponátov lietadiel, vrtuľníkov a obrnenej techniky, ako aj oficiálne zahájenie sezóny výstrelom z húfnice D-30.

My sa na Vás budeme tešiť v stane vedľa hlavného hangáru H-1.

Viac informácií na: www.nocmuzei.sk a vojak.mil.sk

pozvanka

30. 4. 2014 – Náš nový kokpit pro Albatros v simulátoru FC2/DCS se pomalu stává skutečností :-)

11. 4. 2014 – Letošní první potvrzenou airshow, kde budeme vystupovat se stal VUAF 2014 (Virtual United Air Festival 2014) 25. a 26. října. Připravujeme se i na další :-)

7. 11. 2012 – Je mi veľkou cťou Vám oznámiť že na najvačšom virtuálnom leteckom podujatí tohto roka - VFAT 2012 (7.-9.12.2012) bude mat zastupenie aj česko-slovensky virtuálny akrobatický tím Biele albatrosy. Predvedieme vám vystúpenia skupinovej akrobacie, ako aj vystúpenie nášho sólistu na stroji 5301 v Smik kamufláži.

VFAT 2012 poster

22. 10. 2012 – Naša show je za nami, ďakujeme všetkým čo sa na nás pozerali a dúfame, že ste si airshow užili tak ako my. Ak ste naše vystúpenie nestihli, môžete sa pozrieť na záznam na našom livestreamu

Sólo vystoupení

21. 10. 2012 – Dnes o 15:40 si môžete pozrieť naše živé vystúpenie na Virtual United Air Festival cez livestreamové vysielanie ako aj naše solo display stroja s ev.č. 5301 s výročným nástrekom Otta Smika o 18:20. Dúfame, že si nájdete nejakú tú trištvrte hodinku a venujete nám ju :)

25. 8. 2012 – Dnešným dňom oslavujú virtuálne biele albatrosy tri roky od svojho vzniku. :)

Okrem toho Vám chceme oznámiť, že sme sa úspešne kvalifikovali na virtuálnu airshow Virtual United Aerobatic Festival, ktorá sa uskutoční 20.-21. Októbra 2012.

logo of Virtual United Aerobatic Festival

24. 11. 2011 – Našim sólam boli pridelené časové sloty pre vystúpenie na VFAT 2011! Eleganciu L-39CM v podaní white #3 Adama Jurčíka si užijete v nedeľu 4. decembra od 16:35 nášho času a motory MiG-29AS v podaní white #4 Mareka Nováka a white #7 Mariána Palku zadunia už v piatok 2. od 20:20. Rozpis všetkých vystúpení je na www.virtual-airshows.com. Budeme radi za Vašu podporu!

Prílety sú naplánované na túto nedeľu (27.11.) o 20:00 na http://www.livestream.com/vfat

logo of Virtual Festival of Aerobatic Teams

29. 8. 2011 – Niekoľko fotiek z našej návštevy leteckého dňa SIAF 2011 a stretnutia s našimi vzormi i fanúšikov!


SIAF 2011 z našeho pohledu

22. 8. 2011 – Už tento víkend nás budete môcť stretnúť na SIAF 2011, ale pozor, ako čerešničku na torte sa organizátorom podarilo na letecký deň dostať aj členov skutočnej skupiny Biele Albatrosy!

3. 8. 2011 – Pred dvadsiatimi rokmi nám po prvý krát preleteli nad hlavami Biele Albatrosy. Pri spomienke na niekdajšiu pýchu Slovenského letectva, a taktiež pri príležitosti druhého výročia našej letky, sme pripravili špeciálny náter. Na tomto stroji bude naša WHITE3 lietať sólo na leteckých prehliadkach.


Dvadsať rokov od vzniku, dva roky virtuálne

24. 7. 2011 – Jedno z prekvapení, ktoré sme na oplátku priviezli 2. letke na Sliač - L-39 ZA/ZAM v plnej bojovej pripravenosti a v slovenských a českých farbách. Mustang 06, Era Bura, cleared hot!


Mustang 06, Era Bura, cleared hot!

26. 2. 2011 – Naše vystúpenie na TUKUMS Air show je za nami. Ďakujeme všetkým, ktorí nás sledovali online! Kto to nestihol, tak sa môže pozrieť na záznam.

23. 2. 2011 – Are you ready?! Virtuálne Biele albatrosy po prvý krát vystúpia verejne na TUKUMS virtual airshow 2011 v sobotu 26. februára 2011!

24. 12. 2010 – Biele albatrosy prajú všetkým príjemné prežitie Vianočných sviatkov, mnoho darčekov a veľa lietania v nadchádzajúcom roku!

25. 8. 2010 – Oslavujeme prvý rok spolu! Bol to ťažký rok a ešte ťažší prichádza, takže si môžeme priať iba „vítr v chrbte a modré nebo“.

2. 6. 2010 – Usilovne sa pripravujeme na Národné Letecké Dni v Piešťanoch (www.nld.sk/), ktoré sa konajú tento víkend. Pokiaľ sa všetko podarí, tak aspoň časť z nás nájdete v stane s letkou SVK!

12. 3. 2010 – Spustili sme náš nový web.

ENGLISH

Next event

21. 5. 2016Museum Night 2016
This time in Aviation and Transport Museum in Košice.

News

14. 05. 2016 – We would like to invite you to Museum Night in Košice's Aviation and Transportation Museum…

Invitation for Museum night in Košice

20. 11. 2014 – We are pleased to announce a special guest narrator for this year's VFAT 2014. See for yourself!

For more info have a look at www.virtual-airshows.com or our facebook

VFAT 2014 invitation - Chvojka

10. 11. 2014 – We have been accepted for VFAT 2014 so you can start looking forward our show on Sunday November 23rd!

For more info have a look at www.virtual-airshows.com or our facebook

VFAT 2014 invitation

10. 11. 2014 – We would like to invite you to enjoy Museum and Gallery Night in the Military History Museum Piešťany (SK) with us.

Come to see the beauty of military aviation and armored vehicles in the light of sunset.

We are looking forward seeing you at our place in tent next to the main hangar H-1.

More information at: www.nocmuzei.sk a vojak.mil.sk

invitation

30. 4. 2014 – Our cockpit for FC2/DCS is slowly becoming real :-)

11. 4. 2014 – The first airshow of this year that we applied for and were accepted is VUAF 2014 (Virtual United Air Festival 2014) on 25th and 26th October. We also plan for other events, just stay tuned :-)

7. 11. 2012 – It is a honor for us to announce that we have been accepted for display at the biggest virtual airshow of this year - the VFAT 2012 on 7th-9th December! Even better is that the 4-ship display will be accompanied by our solo pilot flying the 5301 plane in Otto Smik anniversary paint.

VFAT 2012 poster

22. 10. 2012 – Both our shows are over, thanks to all who watched us, we hope you have enjoyed the airshow as well as we did. If you were unable to watch our show live then you can watch recordings at our livestream channel.

Solo display

21. 10. 2012 – We are going to perform live at the Virtual United Air Festival today at 15:40 CEST together with our solo 5301 in the Otto Smik anniversary paint who goes live at 18:20 CEST.

You can watch the VUAF 2012 at its live stream and we hope you will give us those fourty five minutes to perform for you!

25. 8. 2012 – Today we celebrate the third year since the begining of Biele Albatrosy virtual aerobatic team :)

Also, we would like to announce that we have passed the evalution for an upcoming Virtual United Aerobatic Festival airshow that will take place on 20.-21. October 2012.

logo of Virtual United Aerobatic Festival

24. 11. 2011 – Display times for our solos at VFAT 2011 have been set! Enjoy the elegance of the L-39CM Albatross flown by white #3 Adam Jurčík on Sunday, 4th Dec from 15:35GMT. The MiG-29's engines will roar two days in advance, on Friday, 2nd from 19:20GMT, flown by white #4 Marek Novak and white #7 Marian Palka. Time schedule for VFAT 2011 is available at www.virtual-airshows.com. We will appreciate your support!

Arrival flight will be broadcasted live this Sunday (27th) at 19:00GMT on http://www.livestream.com/vfat

logo of Virtual Festival of Aerobatic Teams

29. 8. 2011 – A few pictures from our visit to SIAF 2011 airshow where we met members of the real group and some of our fans too!


SIAF 2011 z našeho pohledu

22. 8. 2011 – Already this weekend you will be able to meet us at the SIAF 2011 airshow, but not only us, former members of the real Biele Albatrosy aerobatic group will be there too! Good Job SIAF 2011 staff!

3. 8. 2011 – Twenty years ago flew the real Biele Albatrosy over our heads for the first time. To remember this pride of Slovak aviation and to celebrate our second anniversary we created a special paint. This plane will be flown by our White #3 performing solo and in formation with the rest of us on airshows.


Mustang 06, Era Bura, cleared hot!

24. 7. 2011 – One of surprises we brought with us to the 2nd training squadron at Sliač AFB - a fully combat ready L-39 ZA/ZAM in slovak and czech markings. Mustang 06, Era Bura, cleared hot!


Mustang 06, Era Bura, cleared hot!

26. 2. 2011 – Our display for TUKUMS Air show is over. Thanks everyone who watched us live! Those who missed it can watch the replay

23. 2. 2011 – Are you ready?! Virtualne Biele albatrosy will perform in public for the first time at TUKUMS virtual airshow 2011 on Saturday 26th Feb 2011!

24. 12. 2010 – Merry christmas and happy new year everyone!

25. 8. 2010 – We are celebrating our first year together! It was a hard year but even harder one comes so all we can wish for is good wind and clear sky.

2. 6. 2010 – We are working hard to prepare ourselves for this weekend's National Aviation Days in Piestany, SR (www.nld.sk). If everything goes well you will be able to find us in the SVK squadron's tent.

12. 3. 2010 – Our new web has been launched.