Letové ukážky

SLOVENSKY

Súčasná zostava

V súčastnosti pracujeme na zostave pre sezónu 2014 v zložení 6×L-39, ktorá naviaže na našu zostavu lietanú v roku 2013.

Open air day 2011 – TUKUMS Airshow

Na začiatku roka 2011 (vo februári) sme vystúpili na TUKUMS Airshow 2011 v zostave 5×L-39 a 1×An-24

Sezóna 2010

V roku 2010 sme pripravili krátku ukážku pre Národné Letecké Dni 2010 – Smik Memorial flight.

Biele Albatrosy - Double team

V sezóne 2009 sme lietali iba obmedzenú zostavu 2×L-39 a 1×An-26. Vystúpenie v takejto podobe bolo pripravené pre Virtual Festival of Aviators 2009.

ENGLISH

Current display

We are in progress of preparing the display for season 2014 which will incorporate a flight of six L-39s and follow the style set by our displays flown in 2013.

Open air day 2011 – TUKUMS Airshow

The season 2011 began with TUKUMS Airshow 2011 where we performed live with 5×L-39s and 1×An-24

Season 2010

At the oportunity of National Aviation Days 2010 we performed a short show – Smik Memorial flight.

Biele Albatrosy - Double team

During the season of 2009 we've been performing only a limited display consisting of only two L-39 and one An-26. This display ha been prepared for Virtual Festival of Aviators 2009.