Open air day 2011

SLOVENSKY

Sestava TUKUMS Airshow 2011

Ukážka zaletená pri príležitosti Národných leteckých dní 2010

 1. Prelet celej zostavy v doprovode AN-24
 2. Pretnutie dvojice a následný protichodný prelet v nožovom lete
 3. Prvok srdce + pretnutie šípom
 4. SÓLO 360° kolečko a prelet na chrbte
 5. Turbovýkrut vo formácii diamant
 6. SÓLO štvorbodový výkrut, následne polovičná kubánska osmička
 7. Premet vo formácii diamant
 8. AN-24 pristátie
 9. Výkrut vo formácii diamant
 10. SÓLO nízky prelet
 11. Vertikálny rozchod s následným prekrížením
 12. SÓLO výkruty na vertikále a touch'n'go
 13. Odvalovanie skupiny výkrutom z trailu
 14. SÓLO kubánska osmička
 15. Prelet skupiny s krídelníkmi na chrbte a slot váľa sudy za formáciou
 16. Rozdelenie na dvojice z trailu
 17. SÓLO prepad po chvoste
 18. Hrebeň
 19. SÓLO tlačený looping, výkruty a Split S
 20. Strieška
 21. Premet s rozchodom
 22. Vejár
 23. Pristátie

Záznam vystúpenia:

ENGLISH

TUKUMS Airshow 2011 display

Display at the opportunity of Slovak National Aviation Days 2010

 1. Flyby with AN-24 in formation
 2. #2+4 crossover break followed by opposing knife edge pass
 3. #1+3 Heart
 4. SOLO 360° turn and inverted to inverted pass
 5. Diamond aileron roll
 6. SOLO 4-point roll, half cuban eight
 7. Diamond looping
 8. An-24 landing
 9. Diamond barrel roll
 10. SOLO low pass
 11. Diamond loop break followed by cross over centerpoint
 12. SOLO vertical rolls and touch'n'go
 13. Trail tuck-under break
 14. SOLO cuban eight
 15. Delta pass with #2+3 inverted, 4# barrel rolls around smoke
 16. Trail seperation for two groups
 17. SOLO stall
 18. Pass
 19. SOLO inverted looping, rolls and split S
 20. Goose
 21. Delta loop break
 22. Fan
 23. Landing

Replay of the live airshow: