Sestava pro Virtual Festival of Aviators 2009

SLOVENSKY

Biele Albatrosy – Double team

V sezóně 2009 jsme lietali pouze obmedzenú zostavu 2×L-39 a 1×An-26 v tejto podobe:

 1. Start L-39 po průletu An-26
 2. L-39 se připojí k An-26 na okruhu
 3. Delta formace An-26 a L-39
 4. Dvojice se odpojí stoupáním a An-26 točí na okruh na přistání
 5. Looping
 6. An-26 přistává
 7. Zrcadlový let
 8. Sudový výkrut v trail formaci
 9. Motanice (leader na zádech, wingman dělá dva sudové výkruty kolem kouře)
 10. Dva synchronní výkruty
 11. Rozchod se stoupáním na konci runwaye
 12. Vstřícný let s 1/2 výkrutem
 13. SOLO čtyřbodový výkrut (wingman)
 14. SOLO let na zádech (leader)
 15. SOLO osmibodový výkrut (wingman)
 16. Leader v rovném letu a wingman dělá dva výkruty na úrovni za ním
 17. Srdce
 18. Vstřícný let v přistávací konfiguraci
 19. Leader mává na přistávacím okruhu
 20. Wingman mává během průletu
 21. Přistání
ENGLISH

Biele Albatrosy – Double team

During the season of 2009 we've been performing a display consisting of only two L-39 and one An-26:

 1. Take off of L-39s overflown by An-26
 2. L-39s join the An-26 on pattern
 3. Delta formation flyby An-26 with 2 L-39s
 4. L-39 separate in climb and An-26 turns for landing pattern
 5. Looping
 6. An-26 landing
 7. Mirror flight
 8. Barrel roll in trail formation
 9. Ravel (Lead inverted, Wingman barrel rolls around the smoke)
 10. Twice a synchronical roll in trail formation
 11. Head on separation with climb at the end of a runway
 12. Head on flight with 1/2 roll
 13. SOLO four point roll (wingman)
 14. SOLO inverted flight (leader)
 15. SOLO eight point roll (wingman)
 16. Level flight (leader) with two rolls by wingman in his trail
 17. Hearth
 18. Head on in landing configuration
 19. Lead on pattern waving
 20. Wingman flyby waving
 21. Landing